.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน             

 
 
 
 
 

 

 


 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    บุคลาà¸�รสาขาวิชาà¸�ารจัดà¸�าร 
บุคลา�รสาขาวิชา�ารจัด�าร
 
บุคลากร สาขาวิชาการจัดการ


อาจารย์ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.กนกรัตน์ ดวงพิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ผศ.เกตสุดา พานิชกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ดร.ชุติสร แก้วบรรจง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ธัญเนศวร์ มหายศนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


อาจารย์ดวงสมร ดวงแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
 
ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.190.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 249,129
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Tel : 054 - 711573 หรือ 054 - 710259 ต่อ 1150  Fax : 054 - 711573 หรือ 054 - 771398