.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน             

 
 
 
 
 

 

 


 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    สถิติบุคลาà¸�รคณะบริหารฯ 
สถิติบุคลา�รคณะบริหารฯ
 

สถิติบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ประจำปี 2554

        ปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน มีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 39 คน สายสนับสนุน จำนวน 3 คน สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 22 คน  สาขาการบัญชีจำนวน 5 คน และสาขาศิลปะศาสตร์ จำนวน 12 คน มีนักศึกษา  ทั้งหมด 1,027 คน เป็นนักศึกษา  สาขาวิชาบริหารธุรกิจจำนวน 644 คน สาขาการบัญชีจำนวน 316 คน  สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 67 คน ดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ  แยกตามสาขา 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ  แยกตามตำแหน่วิชาการ
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ  แยกตามวุฒิการศึกษา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.91.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,345
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Tel : 054 - 711573 หรือ 054 - 710259 ต่อ 1150  Fax : 054 - 711573 หรือ 054 - 771398